Pangilon (Artikel Bhs Jawa)

Cermin jiwa, tindak tanduk manusia itu sendiri yang akan menuntun seseorang menuju “takdir”. (Ringkasan bebas dari Kang Ucul)

wiki-djawa-joglo

Artikel karya warga dongbud : Kang Cahyo DC. Pangilon iku wujud kaca kang kanggo ngilo, apa kang ana ing sangarepe ‘kahanane’ bakal katon ing sajrone pangilon. Continue reading “Pangilon (Artikel Bhs Jawa)”

Advertisements